De teoretiska utgångspunkterna för „compliant behaviour“ är oftast tydliga.

Det är först när det gäller det praktiska genomförandet av efterlevnadskraven som en mängd olika frågor uppstår – särskilt för små och medelstora företag.

Det är här vi kan hjälpa till.

Inte allt som är möjligt är nödvändigt för dig.

Oavsett om det handlar om korruption, nepotism, bedrägeri, förskingring, dataskydd, penningtvätt, olaglig anställning eller andra compliance-frågor har vi svaren du söker.

Vi är proffs och experter med lång erfarenhet från olika branscher och rättsområden.
Vi delar med oss av vår expertis och våra insikter för att hjälpa dig att förstå och tillämpa bästa praxis för regelefterlevnad.

Ring och låt oss prata: +49 176 436 454 80 / +46 72 378 60 29
eller skriv till: tiicc(at)gmx.net för att boka ett telefonmöte, ett utbildningstillfälle eller för mer information.

Trainings

Vill du utbilda dig och hålla dig uppdaterad inom Compliance?

TIICC erbjuder praktiska seminarier som webbseminarier eller klassrums-utbildning.

Compliance-utbildning för anställda, chefer, personal och företagsråd.
Utbildning i utredning och förhör. Förberedelser för intervjuer, förhör och svåra samtal samt för uppträdande i domstol.

Details

Investigations

Du måste eller vill genomföra en intern utredning?

Du har frågor och behöver stöd, expertråd eller personalresurser?

Lokalt eller globalt?

Låt oss prata om det!

Info

Interviews

Du måste eller vill genomföra en intern undersökning av anställda eller en „svår“ intervju?

Du har frågor och behöver stöd, expertråd eller personalresurser?

Lokalt eller globalt?

Låt oss prata om det!

Info

Coaching

IICC-seminarierna är intressanta för dig, men du behöver stöd i ett specifikt enskilt fall?

Vill du därför ha (individuell) coaching som specifikt tar upp dina personliga omständigheter?

Lokalt eller globalt?

Låt oss prata om det!

Info

Consulting

Du vill inte alltid höra om förbud?

Ni vill veta hur man „gör rätt affärer“ ur efterlevnadssynpunkt och var den springande punkten är när „grått“ blir „svart“ eller „vitt“?

Lokalt eller globalt?

Låt oss prata om det!

Details

Stöd

Har du frågor och behöver expertis eller stöd?

Vid införandet av en hotline för visselblåsare enligt lagstiftning som den tyska Whistleblower Protection Act?

Vid utveckling och implementering av ett ledningssystem för Compliance?

Vid utveckling av interna riktlinjer eller krav för Compliance, t.ex.
en uppförandekod
en antikorruptions-policy,
en antitrustpolicy, en gåvopolicy eller en policy för intressekonflikter?

Utarbeta granskningar av Compliance och revisioner?

Behöver ni tillfälliga, omedelbart tillgängliga expertresurser på grund av mammaledighet, sjukdom eller andra orsaker?

Lokalt eller globalt?

Låt oss prata om det!

Info